Polymex P-5010 Epoksi Ankraj Tamir Harcı

Tanımı:

Polymex -5010-Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Üç Bileşenli Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcıdır.

Kullanım Yerleri:

Beton ve taban duvarlarda filiz ekiminde, Geniş çatlakların onarımında ve izolasyonun’da, Her tür metal ve çelik aksamın beton ve çelik Yapı elemanlarına montajında ve yapıştırılmasında çatlak enjeksiyonunda yüzeylerin kapatılması ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde Köprü ve viyadüklerde korkuluk ve deprem Sönümleyicilerin sabitlenmesinde, Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.

Avantajları:

Pasta kıvamındadır, kolay uygulanır ve tavan uygulamalarında sarkma yapmaz.

Betona ve çeliğe mükemmel aderans sağlar.

Mekanik dayanımlarını çabuk kazanır.

Kimyasallara dayanıklıdır.

Su ve gaz geçirimsizdir.

Dolgu kaldırma kapasitesi yüksektir.

Nemli yüzeylere aderans sağlar.

Kesinlikle Solvent içermez

Uygulama Yüzey Hazırlığı

Betonarme eleman onarımlarında, uygulama yapılacak yüzey toz, yağ ve inşaat atıklarından

Arındırılıp, yüzeydeki hasarlı ve gevşek beton parçaları temizlenmelidir. Çelik yüzeyler kumlanarak pastan arındırılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa, drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır.

Karıştırma:

Karışım oranına göre Epoksi Tamir Montaj harcı   kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karıştırma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15 – +25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. B bileşeni, tamamı ile A bileşenin içerisine boşatılmalıdır ve B bileşeninin içerisinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. Karışım yaklaşık 300 dev/dak’lık  en az 4 dakika süre ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.

Uygulama Yöntemi:

-Hazırlanan yüzeye spatula veya mala ile uygulanmalıdır.

-Uygulama kalınlığı en az 2.5 mm, en çok 35 mm olmalıdır.

-Ankraj imalatlarında, donatı çapından en az 7 mm daha büyük matkap ucu ile projesine uygun derinlikte delikler açılmalıdır. Açılan delikler tel fırça ve basınçlı hava ile temizlenmelidir. Hazırlanan malzeme, uygun harç tabancasına doldurulmalıdır.Tabancanın nozulu deliğin dibinden dışarıya doğru çekilerek ankraj deliğine yeteri kadar Polymex P-5010- Epoksi Tamir Montaj harcı ile doldurulmalıdır.

Sarfiyat:

1 mm kalınlık için yaklafşık 1,50 kg/m2’dir

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklık +5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerinde

Olmamalıdır. Epoksi enjeksiyon işlemleri teknik  Yeterliliğe sahip uygulamacılar tarafından yapılmalıdır. Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon Süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu kullanma süresini ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağıl olarak kısalır. Malzemenin kürünü tamamlamak için, ortam ve yüzey sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşülmemelidir Ankraj ve Montaj Harcı, kullanıma hazır settler halinde temin edilmektedir. Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vb. çözücüler kesinlikle ilave Edilmemelidir. Epoksi Tamir Montaj harcı  karıştırma mutlaka uygun mekanik karıştırıcılar yardımı ile yapılmalıdır. El ile karıştırma yapılmamalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. Polymex  P-5010 sertlikten sonra mekanik olarak yüzeyden temizlenir.

Ambalaj:

Epoksi Tamir Montaj harcı: 10 kg set + 20,kg set + 25 kg set + 30.kg + 36.kg setler

İstenirse  ( Varillerde)

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve kapalı ortamda +5°C – +25°C arasında depolanmalıdır. Uzun süreli depolamalarda palet üzerine konmalıdır.

Raf Ömrü:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmamış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir ay içinde kullanılmalıdır.

Teknik Veriler

Malzemenin Yapısı

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen A

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen B

Epoksi Reçine

Epoksi Sertleştirici

Epoksi Tamir Montaj harcı Renk

Karışım Yoğunluğu

Gri – Beyaz – İstenilen Renk

1,70 ± 0,05 kg/litre

Basınç Dayanımı (TS EN 196)

Epoksi Tamir Montaj harcı 1 gün

Epoksi Tamir Montaj harcı 7 gün

30 N/mm2

75 N/mm2

Eğilme Dayanımı (TS EN 196) 1 gün

Epoksi Tamir Montaj harcı  7 gün

17 N/mm2

25 N/mm2

Yapışma Dayanımı (28 gün)

Epoksi Tamir Montaj harcı Betona -Çeliğe

3,0 N/mm2

3,5 N/mm2

Epoksi Tamir Montaj harcı Uygulama Kalınlık Min. 2,5, mm

Maks. 35 mm

Uygulanacak Zeminin Sıcaklık +5°C +30°C
Epoksi Tamir harcı Kullanma Süresi (+20°C) 1,saat
Yeniden Kaplanabilme Süresi (+20°C) 18 – 24 saat
Üzerinde Yürünebilme Süresi (+20°C) 24 saat
Epoksi Tamir Montaj harcı Servis Sıcaklık

Tam Kürlenme Süresi (+20°C)

-15°C +90°C

7 gün

P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Takımları hazır verilir
Doldurulmamış termos et kalıplanmış ve

Dökme yalıtım

Doldurulmamış termoplasttık kalıplanmış dökme yalıtım 4)

TERCİH EDİLEN DEĞER TALİ DEĞER TİP DENEY

Eğilme dayanıklılığı :%53  % 23%75. R İSO.178

Çekme dayanıklılığı :%52   %25%75 R İSO.527-2

Çekme darbesine

Dayanıklılık:%55:%25%75.R179-1

Delinme gerilimi   : %54  %25 %75 R IEC 60243-1

Polymex -5010-Epoksi Tamir Montaj harcı Epoksi Tamir Montaj harcı kullanıma hazırdır.

Teknik Değer Verileri

Malzemenin Yapısı Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen A Tamir

Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen B

Epoksi Reçine Epoksi Sertleştirici

Renk Karışım Yoğunluğu Gri – Beyaz – İstenilen Renk 1,70 ± 0,05 kg/litre

Basınç Dayanımı (TS EN 196) 1 gün 7 gün 30 N/mm2 75 N/mm2

Eğilme Dayanımı (TS EN 196) 1 gün 7 gün 17 N/mm2 25 N/mm2

Yapışma Dayanımı (28 gün) Betona -Çeliğe 3,0 N/mm2 3,5 N/mm2

Epoksi Tamir Montaj harcı Uygulama Kalınlık Min. 2,5, mm Maks. 35 mm

Uygulanacak Zeminin Sıcaklık +5°C +30°C

Kullanma Süresi (+20°C) 1,saat

Yeniden Kaplanabilme Süresi (+20°C) 18 – 24 saat

Üzerinde Yürünebilme Süresi (+20°C) 24 saat

Servis Sıcaklık Tam Kürlenme Süresi (+20°C) -15°C +90°C 7 gün

Çekme dayanıklılığı :%52 %25%75 R ĠSO.527-2

Çekme darbesine Dayanıklılık:%55:%25%75.R179-1

Delinme gerilimi : %54 %25 %75 R IEC 60243-1

Güvenlik Tavsiyeleri:

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama

alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla

yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora  başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na bakılmalıdır.

Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Epoksi Tamir Montaj harcı  Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı Öneriler dışındaki  ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımlar hükümsüz kılar (06/2014).