Polymex  -5025-Şeffaf Beton Cilası

P-5025-Şeffaf Beton Cilası

Ürün Tanımı: Polymex 5025 Akrilik Silan Siloksan  esaslı yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak  betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir . Silan Siloksan kökenli Polymex 5025 Şeffaf Beton zemin kaplaması.                                                  

        P-5025-Şeffaf Beton Cilası Kullanım Alanları:

 • Bina  ve altyapılardaki beton ve diğer çimentolu yüzeylerin korunmasında
 • Betonun servis ömrünün arttırılması amacıyla
 • Görünür agregalı beton yüzeyler için kullanıma uygun parlak , renksiz ve yüzeye canlılık vermek amacıyla
 • Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeyler
 • Şap betonlarında
 • Sıcak iklimlerde beton dökümlerinde

       P-5025-Şeffaf Beton Cilası Özellikleri /Avantajları

 • Yüzeyin aşınma dayanımı arttırdığından tozumayı önler
 • Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır
 • Bünyesindeki solvent çok hızlı uçtuğundan kuruması hızlıdır
 • Su geçirimsizliği arttırdığından sıvalarda donma sonucu oluşabilecek çatlaklıkları engeller
 • Oluşturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak kullanılabilir
 • Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karşı betonu korur
 • Kir tutmayı azaltır ve betonun rengi yağmur etkisiyle değişmez

         P-5025-Şeffaf Beton Cilası Yüzeyin Hazırlanması ve Uygulama :

 • Üzerinde bir kaplama olmayan açık alandaki brüt betonlarda uygulama öncesinde yüzey kuru ,sağlam, gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır
 • Uygun yüzey hazırlığı yöntemleri buharla  temizleme, yüksek basınçlı su jeti veya pürüzlendirme  ile temizlemedir.
 • P-5025-Şeffaf Beton Cilası kullanıma hazırdır. Ugulamadan  önce iyice karıştırınız
 • Fırça veya kısa tüylü , kuzu tüyü rulo ile uygunalabilir
 • Yağmur yağması beklendiğinde uygulama yapmayınız
 • Çözücü tuz veya deniz suyu sıçramaları parlaklık  kaybına veya renk değişimine sebep olabilir
 • Özel  bir kür işlemi gerektirmez,sadece yaklaşık + 20 °C ‘de en az 1 saat süreyle yağmurdan korunmalıdır(30 dakika içerisinde toza dayanıklı hale gelir)

P-5025-Şeffaf Beton Cilası Teknik Bilgi:

Renk Şeffaf sıvı
Yoğunluk sıvı /kg/lt) 0,92(± 0,03)
Kuru film kalınlığı (µm) 135 (± 15,00)
Sarfiyat(kg/m 2) 0,150-200.gram
Tam Kür (20 ± 5°C )(gün) 5
Ambalaj 15.kg – 20,kg-‘lik teneke

 

P-5025-Şeffaf Beton Cilası Depolama Koşulları /Raf Ömrü:

Açılmamış ve zarar görmemiş orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12  ay

P-5025-Şeffaf Beton Cilası Notlar

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. P-5025-Şeffaf Beton Cilası Gerçekte de elde edilen ve POLYMEX Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş’ nin kontrolün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. P-5025-Şeffaf Beton Cilası

 P-5025-Şeffaf Beton Cilası

A.KAPSAM:
Bu şartname, Kent Mobilyaları beton ürünlerinde betonu dış mekan koşullarına karşı
koruma amaçlı kullanılacak olan ve beton yüzey koruyucu cila sınıfına giren
malzemeleri kapsamaktadır.

 1. GENEL ŞARTLAR: -Şeffaf Beton Cilası
  – Asit ve bazik çözeltilere karşı dirençli olacaktır.
  – Sürüldüğü yüzeyde parlak bir görüntü oluşacaktır.
  – Boya gerektirmeden yüzeyi doğal haliyle koruyacaktır.
  – Yağmur suyu, kir vb.’nin beton içine nüfuz etmesini önleyecektir.
  – Cila sistemi insan sağlığına zararlı kurşun vb maddeleri içermemelidir.
  – Kimyasal yapısı solvent bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon modifiyeli, teflon katkılı
  ve şeffaf olacaktır
  – Beton cilası tiner vb. inceltici kullanımına ihtiyaç duymadan uygulanabilir olmalıdır.
  – Yoğunluğu 0,80-0,90 ± 0,02 gr/cm3 olacaktır.
  – Pistole ve rulo ile yüzeye uygulanabilecektir.
  – Tek kat sarf miktarı 125-150 gr/m2 olacaktır.
  – Dokunma kuruma süresi 30 dakikayı geçmeyecektir.
  – Tam kuruma süresi 20 oC ve % 65 bağıl nemde 24 saati geçmeyecektir

C.STANDARTLAR VE REFERANSLAR: Şeffaf Beton Cilası
– TS 1752 Uçucu olmayan madde miktarı
– TS 39/5809 Viskozite
– TS 4817/4320 Kuruma
– TS 4324 Stabilite
– TS 7847 Su emme
– TS 4315 Fırça ve Rulo ile uygulama

 

 1. TEST VE DENEYLER: Şeffaf Beton Cilası
  Şeffaf Beton Cilası İhale aşamasında; yüzeyine beton cilası uygulaması yapılmış ürünlerin değişik iklim
  koşullarındaki performanslarını gösterir deneyler, yoğunluk tayini, sarfiyat tayini, renk ve
  parlaklık tayini, tam kuruma süresi tayini deneyleri üniversitelerde, enstitülerde veya
  akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yaptırılarak raporlar POLYMEX KİMYA.’ya
  teslim edilecektir. Ayrıca, polymex kimya. gerekli gördüğü durumlarda yukarıda belirtilen
  deneylerin tamamını veya bir kısmını teknik şartnameye ve standartlara uygunluğunun
  belirlenmesi amacıyla, masrafları alıcıya ait olmak üzere üniversitelerde,
  enstitülerde veya akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yeniden yaptırabilecektir. Ayrıca Resmi kurumlar. tarafından önceden denenmiş ihale konusu
  ürünler uygun olduğu takdirde ihaleye kabul edilecektir.
  Beton cilası teslim alınma aşamasında, her gelen parti için geçerli olmak üzere alınacak
  olan numunenin su geçirimsizlik deneyi, yoğunluk deneyi, renk ve parlaklık deneyi
  yapılacaktır.

P-5025-Şeffaf Beton Cilası Yasal Notlar:

Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın  tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Polymex Yapı Kimyasalları’ nın  sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin uygulama yüzeyleri  ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Polymex Yapı Kimyasalları  ürünlerini  kullanırken doğru ürünü ,doğru  şekilde ,doğru  uygulama  şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz.POLYMEX Yapı KİMYASALLARI tarafından ticari elverişlilik  ve / veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları uygulayıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde satış ve nakliye konusundaki mevcut  şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar Polymex Yapı Kimyasalları ‘na başvurarak ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Ürün Tanımı: Polymex 5025 akrilik Silan Siloksan  esaslı yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak  betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir .