Portakal Görünümlü Son Kat Boya

POLYMEX 5001

PORTAKAL GÖRÜNÜMLÜ GRENLİ SON KAT BOYA

Ürün Tanımı

İki komponentli, Solventsiz, epoksi bazlı, grenli
portakal görünümlü yarı mat sonkat boyadır.
Özellikler

Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahip olup
sert bir film oluşturur. Solventsiz oluşundan dolayı
yangın tehlikesi oluşturmaz. Film yüzeyi yarı mat ve
grenlidir. Kolay temizlenir, bakteri barındırmaz,
tozumaz, sağlığa zararı yoktur.

Kullanım Alanları

Metal imalat sanayi, Gıda imalat sanayii, Kombinalar,
Yemek fabrikaları, Sanayi mutfağı, İmalat ve montaj
sanayi, Deniz üstü platformlar, Boya fabrikaları, Tekstil
sanayi, Soğuk depolar, Otomotiv sanayilerinde
kullanılır.

Beton ve metal yüzeyleri atmosferik ve kimyasal
etkilerden korumak amacıyla rafineriler, petrokimya
ve diğer sanayi kuruluşlarında liman ve tersanelerde,
içme suyu ve yakıt depolarında, arıtma ve atık su
tesislerinde, şarap depolama tankları, gıda sanayinde,
hastane ve ilaç sanayi, laboratuar, tekstil ve otomotiv
endüstrisi gibi, zemin tozumasının üretimi etkilediği
sanayi tesislerinde, dekoratif amaçlı zemin ve
duvarlarda kullanılır.

Uygulama

Ana malzeme karıştırıldıktan sonra sertleştirici ilave
edilerek homojen oluncaya değin 2-3 dakika karıştırılır.
Karışım 15 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya
geçilir. Karışım ömrü süresince uygulanabilecek
miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır.

Uygulama ve Teknik
Özellikler

Yeni beton ve çimento sıvanın en az 21 gün kürlenmesi
gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı vs. hafif
kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra
seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento sıva
yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevsek
parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile
uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile
temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4 lük
hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve su
ile yıkanır. Seçilen astar uygulanmadan evvel zeminin
tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Metotları: Kısa tüylü rulo, Tarak mala veya
Airless Sprey ile uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı: +10 °C’nin altında uygulama
yapılmamalıdır.

Karışım Ömrü: 20 °C’de 1 saat. Karışım miktarı ve
ortam sıcaklığı yükseldikçe karışım ömrü kısalır.

Katlar Arası Bekleme: En az 16 en fazla 48 saat. Bu
zaman süresi aşıldığı takdirde zemin, iyi bir yapışma
için zımpara ile pürüzlendirilmelidir.

Kuruma Süresi: 20°C’de yüzeysel kuruma: 6-8 saat ;
20°C’de tam kuruma :16-24 saat

Kürlenme: 20°C’de 7 gün. Bu süre zarfında boya
filminin hiç bir kimyasal ve mekanik etkiye maruz
kalmaması gerekir.

İnceltme ve Temizlik: Emici beton yüzeylerde astar
olarak kullanıldığı zaman ağırlıkça % 15 özel tineri
Tiner ile inceltilir.

Karışım Oranı: Ağırlıkça 82 kısım ana malzeme,18
kısım sertleştirici.

Sarfiyat: Teorik olarak 1 mm film kalınlığında tek katta
yaklaşık 1 kg/m2